logo
KOKUYO VIETNAM
banner02_1440143917
banner01_1440143904

Sản phẩm mới

 • VỞ ONE PIECE

  VỞ ONE PIECE

  Dòng kẻ:   ngang có chấm

  Số trang:   80/120/200 trang

  Kích thước:   Khổ B5 - 179 x 252mm

  Định lượng:   70 g/m2

  Độ trắng:   ISO 95

  Đóng gói:   120/80/60 quyển/ thùng

  Kiểu bìa:   6 bìa

  Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè của bạn

 • VỞ ONE PIECE

  VỞ ONE PIECE

  Dòng kẻ:   ngang có chấm

  Số trang:   80/120/200 trang

  Kích thước:   Khổ B5 - 179 x 252mm

  Định lượng:   70 g/m2

  Độ trắng:   ISO 95

  Đóng gói:   120/80/60 quyển/ thùng

  Kiểu bìa:   6 bìa

  Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè của bạn

 • VỞ ONE PIECE

  VỞ ONE PIECE

  Dòng kẻ:   ngang có chấm

  Số trang:   80/120/200 trang

  Kích thước:   Khổ B5 - 179 x 252mm

  Định lượng:   70 g/m2

  Độ trắng:   ISO 95

  Đóng gói:   120/80/60 quyển/ thùng

  Kiểu bìa:   6 bìa

  Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè của bạn

 • VỞ ONE PIECE

  VỞ ONE PIECE

  Dòng kẻ:   ngang có chấm

  Số trang:   80/120/200 trang

  Kích thước:   Khổ B5 - 179 x 252mm

  Định lượng:   70 g/m2

  Độ trắng:   ISO 95

  Đóng gói:   120/80/60 quyển/ thùng

  Kiểu bìa:   6 bìa

  Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè của bạn

CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CHIẾT LÝ CÔNG TY

THÀNH TỰU VÀ CHỨNG NHẬN

LIÊN HỆ

Địa chỉ : Hoàng Quốc Việt - Hà Nội\

Điện thoại : 0987 654 321

Fax : 0123 456 789

Email : hotro@gmail.com

Desgin by Calisto